26 април - Ден на интелектуалната собственост

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ТАНЯ НАЙДЕНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

по повод

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ – 26 АПРИЛ 2014

На 26 април 2014г. в България за четиринадесети пореден път под мотото “Филмите – една световна страст” ще бъде отбелязан Световният ден на интелектуалната собственост. 

Тази дата, на която Световната организация по интелектуална собственост чества своя рожден ден, е повод за хората от всички страни да помислят върху значението на творчеството и новаторството за изграждането на един по-добър и модерен свят. Прогрес в икономиката и културата може да се постигне, само ако впрегнем своята творческа и новаторска енергия, като използваме системата за закрила на интелектуалната собственост. 

Патентното ведомство на Република България е организация, посветена на усилията да бъдат гарантирани правата на творците и притежателите на интелектуална собственост, както и да бъдат признати и възнаградени постиженията на изобретателите и авторите. 

Творците на България – изобретатели, дейци на културата и изкуството, преподаватели и служители, работещи в областта на създаването и защитата на интелектуалната собственост, всекидневно дават своя принос за подобряване качеството на съвременния ни живот, усъвършенстването, икономическото и технологичното ни развитие. 

Приемете моите поздравления и най-искрените ми пожелания за здраве, благоденствие и бъдещи творчески успехи при създаването на продуктите – обект на интелектуалната собственост, достойното изпълнение на задачите по закрилата им и използването им за благото на България и нейните граждани в условията на членството ни в Европейския съюз и в световен аспект.