Anticorruption
Уважаеми потребители,

На Вашето внимание представяме комплект от документи, разработени в Патентното ведомство с цел превенция и противодействие на корупцията:
Вътрешни правила за организацията при извършване на проверки на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и за установяване на конфликт на интереси в Патентно ведомство на Република България
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за злоупотреба с власт и корупция

Антикорупционен план на Патентно ведомство на Република България за 2020 г.

Антикорупционен план на Патентно ведомство на Република България за 2019 г.
Годишен отчет за изпълнението на Антикорупционния план на ПВ за 2019 г.
Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на ПВ за 2019 г. в периода от 01.07.2019 – 30.09.2019 г.

Шестмесечен отчет на Антикорупционния план на Патентно ведомство на Република България за 2019 г.
Тримесечен отчет на Антикорупционния план на Патентно ведомство на Република България за 2019 г.
Антикорупционен план на Патентно ведомство на Република България за 2018 г.
Шестмесечен отчет на Антикорупционния план на Патентно ведомство на Република България за 2018 г.
Годишен отчет на Антикорупционния план на Патентно ведомство на Република България за 2018 г.

Подаване на сигнали за корупция в Патентно ведомство:

тел. 02 970 14 10
fax: 02 873 52 58
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Формуляр - сигнал за корупция в Патентно ведомство на Република България
Анкета относно взаимодействието на администрацията на Ведомството с гражданите и наличието на корупционни практики сред служителите на организацията
Сигнали за корупция към Национален Съвет по Антикорупционни Политики към Министерски съвет на Република България