Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България, в изпълнение на тригодишен проект в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните - членки на Европейската патентна организация /ЕРО/  и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител”, организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).
Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която ще включва представители на Патентното ведомство, член на Комисията за професионално обучение към epi и други.
Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и нуждите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.
Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕРО с държавите - членки.
Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2013 г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2014, е 31 май 2013г., петък.
Документите изпращайте по е-мейл, факс или по пощата на:
е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Факс: 02–873–52-58
Адрес: Патентно ведомство на Република България, за Проект CSP-EQE, бул. „Г.М. Димитров” 52Б, 1040 София
Документите могат да бъдат подавани и директно в Европейското патентно ведомство в срок до 21 май 2013 г., като те ще бъдат препращани за мнение към националното ведомство за индустриална собственост.
Повече информация за проекта можете да намерите в:
EQE Candidate Support Project Invitation to participate и CSP – Application Form.