Видео обръщение на Генералния директор на СОИС

По случай 26 април – Световен ден на интелектуалната собственост, д-р Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост,  направи видео обръщение.