Семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на ЕС – практически познания”
На 26 и 27 април 2011 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, ще се проведе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство.
Мероприятието ще бъде първото по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Предвидено е и провеждане на дискусия, като на участниците в семинара ще се даде възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми.

Участниците ще получат и безплатни материали и брошури, относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
На 26 април 2011 г., успоредно с провеждането на семинара относно марката и дизайна на Европейския съюз, ще се състои и честването на Световния ден на интелектуалната собственост. Тази година то ще протече под мотото „Дизайнът на бъдещето” с акцент по отношение на мястото, което промишленият дизайн заема в търговията, обществото и иновациите. По случай Световния ден на интелектуалната собственост на откриването на семинара приветствено слово ще произнесат господин Костадин Манев, председател на Патентното ведомство на Република България, и господин Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.
Програма
Регистрационна форма