СОИС стартира WIPO GOLD

            Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ стартира новия он лайн информационен източник WIPO GOLD, който е на свободен достъп и ще улесни получаването на информация за интелектуалната собственост. През един единствен портал е осигурен достъп до златната колекция на СОИС от данни за интелектуалната собственост, в които може да бъде извършено търсене.
            WIPO GOLD е предназначен да улесни универсалния, свободен достъп до информация за интелектуалната собственост. Със стартирането му СОИС прави поредната стъпка към деветата си стратегическа цел – да служи като световен източник за информация за интелектуалната собственост и анализ.
            Новият информационен портал на СОИС ще бъде динамичен и развиващ се информационен инструмент и ще продължи да се разширява и усъвършенства занапред.