В София завърши годишната конференция по патентна информация - PATLIB2009

        На 22 май 2009 г., в зала „София” на Кемпински Хотел Зографски, София, официално бе закрита годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа – PATLIB2009.

        В словото си по повод закриването на конференцията Ричард Фламър, главен директор, Патентна информация, Европейско патентно ведомство /ЕПВ/, Виена, който говори и от името на президента на ЕПВ Алисън Бримлоу, обърна вниманието на участниците към въпроса – „Какво постигнахме през трите дни на конференцията? Имаме ли в главата си повече отговори, отколкото въпроси?”  Отново припомни, че конференцията се провежда в условията на финансова криза, на преход, в който оцеляват най-здравите и силните и, че това ще изисква непрекъснато обновление и извършване на промени, както в националните ведомства на страните - членки на ЕПВ, така и в самата европейска организация. Една от интересните идеи, представени на конференцията, бе патентната информация да залегне в мениджърските решения и да бъде ползвана като инструмент на човешките ресурси.
        Патентните документи съдържат многообразна по вид информация, която би могла да бъде ползвана за целите на различни дейности. Г-н Фламър направи кратък обзор на представените теми на конференцията и на най-добрите презентации. Не на последно място отново се спря на въпроса за качеството на предоставяните услуги в областта на информацията и на бъдещото поколение PATLIB центрове – какво ще бъде тяхното предназначение и място в системата на индустриалната собственост. Накрая още веднъж дебело подчерта важността на сътрудничеството в областта на патентната информация и на това да се работи в мрежа, в екип. Ричард Фламър завърши с благодарности на първо място към българските си партньори и съорганизатори – българското Патентно ведомство, участниците в срещата и техническите екипи.
        Последен по повод закриването на конференцията към участниците се обърна Костадин Манев, председател на Патентно ведомство. Той подчерта, че, както всеки път, в края на поредица от срещи с добри свои колеги и приятели е малко натъжен, но същевременно е убеден, че конференцията ще допринесе за развитието на патентната общност и на европейската патентна мрежа. Той изрази и убедеността на Административния съвет на ЕПВ, че мрежата от PATLIB центрове трябва да се усъвършенства и развива. Един от най-актуалните проблеми е усъвършенстването на работата с патентна информация, тъй като продуктът на което и да е било ведомство по индустриална собственост – било национално, било европейското, трябва да бъде ясен и готов за потребление от цялото общество. Патентната информация е средство, което може да помогне за излизане от икономическата криза, както и да допринесе за повишаване конкурентоспособността на европейската икономика в съвременния свят. Още веднъж подчерта факта, че въпреки финансовите рестрикции в настоящия момент все повече оказващи влияние на дейността на публичната администрация, много са участниците, избрали да дойдат в София и да инвестират средства и време за поддържане на професионализма в сферата на патентната информация. Костадин Манев специално благодари на участниците от регионалните центрове, като изрази надежда представителите на Българската мрежа за индустриална собственост да започнат още по-активно да осъществяват наученото на конференцията и да развиват все по-задълбочена и по-широка палитра от дейности. Традиционно словото завърши с благодарности към европейския и българския екип, работили за осъществяване на мероприятието и към участниците в конференцията.

        В самия край на конференцията бе представен следващият домакин, който до този момент по традиция бе пазен в дълбока тайна. Дрезден ще приеме следващото, двадесет и първо издание на конференцията, която ще се проведе в периода 12-14 май 2010 г. Градът – домакин на PATLIB2010 бе представен на аудиторията с кратък филм-импресия.
 
pictures_chris_068pictures_chris_066


pictures_chris_070pictures_chris_073


pictures_chris_100pictures_chris_061


pictures_chris_063pictures_chris_071