New Plant Varieties and Animal Breeds
            Обект на закрила са създадени или открити и разработени сортове растения, от всеки ботанически род и вид, в т.ч. клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен)на получаването им. Като нови породи животни могат да бъдат защитени създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни, независимо от метода на получаването им.
            Правната закрила на сорт се предоставя със сертификат, който се издава от Патентното ведомство и действа тридесет години за сортове дървета и лози и двадесет и пет години - за всички останали сортове, считано от датата на издаването му.