България ще бъде домакин на PATLIB конференцията през 2009 г.

            През 2009 г. България, в лицето на Патентното ведомство, ще бъде домакин на годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа – PATLIB 2009.

            Всяка година конференцията се организира от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в сътрудничество с националното патентно ведомство на една от страните – членки на ЕПО. В течение на изминалите години тя се е утвърдила като едно от най-важните събития в областта на патентната информация, което предлага на всички участници в процеса на разпространение на информацията за индустриалната собственост възможност за срещи, ползотворни дискусии, обмяна на идеи и опит, оценка на постигнатите резултати и бъдещи тенденции в развитието на дейността им, както и за обучение и професионално развитие, установяване на контакти и разширяване на сътрудничеството между PATLIB центровете. Това е причина за постоянното нарастване на интереса към конференцията и увеличаване на броя на желаещите да вземат участие в нея, чийто брой вече превишава 400 души.
            По традиция по време на конференцията се организира и съпътстваща изложба на информационни продукти, в която със свои щандове участват както частни фирми – доставчици на патентноинформационни продукти и услуги, така и национални ведомства по индустриална собственост. За значението, което се отдава на събитието на национално ново, е показателен и фактът, че конференцията се провежда под патронажа на висши държавни служители и министерства.

            Изборът на България за домакин на конференцията, която ще се проведе от 20 до 22 май 2009 г. в София, в Kempinski Hotel Zografski, е израз на високата оценка на Европейското патентно ведомство за ролята на Патентното ведомство на Република България в процеса на изграждането на модерна европейска патентна система, отговаряща на съвременните очаквания и изисквания на обществото.