Проверки на ПВ за нарушаване на права върху марки
         На 27 и 28 януари 2009 г. служители на Патентното ведомство на Република България, съвместно с Комисията за защита на потребителите, в сътрудничество със служители на Министерството на вътрешните работи, извършиха проверки на няколко търговски обекта, находящи се в град София. Проверките се осъществяват в изпълнение на ангажимента на Патентно ведомство на Република България за борба с фалшификациите в областта на индустриалната собственост и завършиха с Акт за административно нарушение по смисъла на чл. 81, ал. 1 от ЗМГО и с констативен протокол, като стоките – предмет на нарушението, означени със знаците „ADIDAS” и „NIKE”, бяха иззети с протоколи към акта. Работата по случая продължава.