IP Awareness and Enforcement Modular Based Actions for SMEs 2007-2010
cab-logo1          
IP AWARENESS AND ENFORCEMENT MODULAR BASED ACTIONS FOR SMES (IPeuropAware)
Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП
            
logo-cippie-pequeno1
Проектът се финансира от Европейската комисия, Генерална дирекция "Предприятия и индустрия", Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" (Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP).Проектът има практическа насоченост и е с продължителност от три години (до м. ноември 2010 г.). Неговата цел е да се насърчи бизнес развитието и иновациите сред предприятията, в частност на МСП, посредством подобряване на тяхното познание за интелектуалната собственост. По-специално това ще включва усъвършенстване на използването на правата върху интелектуална собственост от МСП и подобряване на способността на последните да защитават тези права и да се борят с фалшификаторите. Проектът ще подпомогне предприятията при използването на ИС в международни изследователски проекти и проекти за технологичен трансфер. Ще бъде изграден по-близък контакт и сътрудничество между експертите по интелектуална собственост и посредническите организации на бизнеса с цел подобряване на достъпа на МСП и на публичните изследователски организации до услугите в областта на интелектуалната собственост на национално, европейско и световно ниво.

logoinnovaccessInnovAccess е съставна част от проекта IPeuropAware, който се финансира от програмата
 
 Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP), DG Enterprise and Industry of the European Commission             

           

Патентното ведомство на Република България участва в проекта IPeuropAware в резултат на сключеното на 31.10.2007 г. споразумение между националните патентни ведомства на държавите - членки на ЕС и Европейската комисия.

В настоящата рубрика на страницата на Патентното ведомство ще бъде публикувана информация за всички дейности на Ведомството по проекта в подкрепа на МСП.
Каним всички заинтересовани организации, които имат интерес, да осъществят контакт с нас.

Лица за контакт:

Цанка Петкова – държавен експерт, отдел „Експертиза”

тел.: 9701 356; ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Радосина Халачева – младши експерт, отдел „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол”

тел.: 97 01 345; ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it