Industrial Designs - classification

Международна класификация на промишлените дизайни (Локарнска класификация) - Девето издание

Препоръки за прилагане на класификацията със списък на класовете

Списък на класовете и подкласовете с обяснителни бележки към тях

Списък на продуктите, подредени по азбучен ред

Списък на продуктите по клас

 

Клас 01            Клас 06         Клас 11       Клас 16        Клас 21           Клас 26        Клас 31

Клас 02            Клас 07         Клас 12       Клас 17        Клас 22           Клас 27        Клас 32

Клас 03            Клас 08         Клас 13       Клас 18        Клас 23           Клас 28     

Клас 04            Клас 09         Клас 14       Клас 19        Клас 24           Клас 29

Клас 05            Клас 10         Клас 15       Клас 20        Клас 25          Клас 30