IP in practice

Plumpy’Nut® - високо енергйина хранителна смес
(по материали на IPR Helpdesk)

Интелигентно използване на тъкани и предимството на първия ход
 (по материали на ЕПВ)

Конкурентоспособност срещу гигантите (по материали на ЕПВ)