Community Trade Marks
ОНІМ организира уебинар за новия Регламент за марките на ЕС
Академията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар - ОНІМ организира на 2 февруари 2016г. от 12.30 до 14.30 ч. (българско време) уебинар за подготовка на потребителите  за новия Регламент за марките на ЕС, който ще влезе в сила на 23 март 2016г. Темата на уебинара е „Въпроси и отговори за новия Регламент за марките на ЕС: Промени, които влизат в сила 90 дни след публикацията му”. Целева група са представители на ведомствата по интелектуална собственост, потребителски асоциации, представители по ИС, граждани.
Потребителите се приканват да изпращат въпросите си до 27 януари. На изпратените преди събитието въпроси по време на излъчването  ще бъдат осигурени отговори от експерти на ОНІМ, като ще бъдат покрити теми като Абсолютни основания, Относителни основания, Процедури, Регистърът, Стоки и услуги, Жалби, както и съдържанието на новия Регламент само по себе си.
Припомняме, че от 23 март 2016г., 90 дни след влизането в сила на публикувания нов Регламент, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз.

Повече информация за уебинара, моля вижте тук.

ВЕДОМСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ДИЗАЙНИ)

Органът, отговорен за администрирането на марки и дизайни на ЕС, е Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). То е административно, юридически и финансово независимо учреждение на Европейската общност със седалище в испанския град Аликанте.

Неговите основни дейности са:

  • прилага процедурата по регистрация на марки и дизайни на ЕС;
  • поддържа публични регистри за регистрираните марки и дизайни на ЕС;
  • произнася се с решения по искания за прекратяване и заличаване на регистрирани марки и дизайни на Общността, наред със специализираните съдилища в страните - членки на ЕС.

Много често Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар е наричано с английската абревиатура OHIM - Office for the Harmonization in the Internal Market.

КОНТАКТИ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Avenida de Europa,
4
E-03008 Alicante, SPAIN
електронна поща:   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
http://euipo.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
Телефон - централа и информация: + 34 96 513 9100
Факс за кореспонденция, свързана с конкретно досие на марка или дизайн на ЕС (заявки, кореспонденция с експерти, възражения, искания за прекратяване, вписвания в Регистрите и др.): + 34 96 513 134


Банкови сметки

Банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa
Адрес Explanada de España, 11E-03002 Alicante, SPAIN Calle Capitán Segarra,6,E-03004 Alicante, SPAIN
Номер на сметката 0182-5596-90-0092222222 2100-2353-01-0700000888
BIC code * BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222 ES03 2100 2353 0107 0000 0888
Bank charges ** OUR OUR

 * Някои компютърни програми не приемат трите последни знака XXX на BIC кода. В тези случаи потребителите трябва да посочат BBVAESMM или CAIXESBB.
** За да се осигури получаване на пълната сума, е необходимо трансферът да бъде направен, като за метод на плащане на банковите разходи (Bank charges) се посочи OUR.

Марката на Европейския съюз (EUTM) в практиката

Списък на таксите