Нов закон за марките и географските означения
В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 98  от 13 декември 2019 г., е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който съгласно чл. 5, ал. 5, изр. 2 от Конституцията на Република България влиза в сила 3 дни след обнародването му. Текста на новия Закон за марките и географските означения може да видите в Държавен вестник, бр. 98  от 13 декември 2019 г.