Първият надзорен одит по ISO 9001:2015 премина без констатирани несъответствия
По отношение на Системата за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015, в средата на месец октомври беше проведен Първи надзорен одит. По време на одита беше извършен преглед на резултатите от сертифицирането, предприетите и изпълнени действия по закриване на забележките, както и изпълнението на целите на Ръководството. От страна на одиторите е констатирано, че Системата за управление на качеството се развива и усъвършенства, същата е ефикасна и няма констатирани отклонения. Налице е ясен ангажимент на Ръководството на ведомството за поддържане на ефикасността и непрекъснато подобрение на системата за управление.