Нова версия на Фронт офиса
Уважаеми потребители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че успешно приключи софтуерната разработка и внедряването на проекта за подобрения на Фронт офиса - Софтуерен пакет 3, Фаза 1 (ECP2 – Major improvements to front office, Release 3, Phase 1), изпълняван в рамките на сътрудничеството на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Беше извършена съществена технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни и вторични вписвания по тях и бяха разработени следните нови функционалности:
  • Автоматично генериране на доклад за намерени сходни марки (Similarity report) за всяка нова електронна заявка за марка;
  • Обновен интерфейс за избор на описания на стоки и услуги и разширена интеграция с централната система TMClass, с възможност за преглед на пълната таксономия на всеки посочен термин от описанията на стоките и услугите;
  • Обновен интерфейс за въвеждане на продуктови описания на дизайни и реализирана интеграция с централизираната система DSClass;
  • Общи подобрения на потребителския интерфейс (прикачване на много изображения едновременно , drag&drop, подобрена визуализация на обзорните страници преди окончателно подаване на електронна заявка, и др.);

В допълнение към това, новата версия на фронт офиса, в частта електронно заявяване на марки, е технически способна да приема всички нови видове марки съгласно Общото съобщение за предоставянето на нови видове марки, публикувано на сайта на ведомството. Тази нова функционалност ще бъде достъпна за потребителите в деня на влизане в сила на новия ЗМГО.