Започна 59-тата Генерална асамблея на Световната организация за интелектуална собственост
 На 30 септември в сградата на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева делегати и дипломати от постоянните представителства на държавите – членки на СОИС,  се събраха за поредната, 56-та сесия срещи на Комитетите на Организацията.
 Г-н Франсис Гъри, генерален директор на СОИС, приветства делегациите от 192-те членки на Организацията и докладва накратко за състоянието на интелектуалната собственост в световен мащаб и за извършената работа през последните дванадесет месеца, включително подкрепата за подобряване на системите за закрила на интелектуалната собственост и обслужващата ги техническата инфраструктура в националните и регионални офиси.
 Посланик Деяна Костадинова, постоянен представител на Република България към службата на ООН и другите международни организации в Женева и ръководител на българската делегация, в състава на която са още и д-р Давид Сукалински, заместник-председател на Патентното ведомство на Р България, и г-н Райко Райчев, неакредитиран посланик,  изрази признанието на България за целенасочените и последователни усилия, които СОИС полага в областта на интелектуалната собственост.
 В изказването си тя отправи и благодарност към директора на Отдела за развиващи се държави и държави в преход към СОИС, г-н Михал Свантнер, с чиято подкрепа през отчетния период в България се проведоха съвместни инициативи в помощ на малкия и среден бизнес, центровете за трансфер на технологии, научноизследователските среди и стопанските организации. Главната цел на проведените срещи бе повишаването на информираността относно стойността, която придава на бизнеса притежаването и правилното управляване на права върху обекти на индустриалната собственост.
публикация-56 GA WIPO-2