Разширява се сътрудничество между Патентното ведомство и Европейското патентно ведомство
На 19 септември Патентното ведомство на Република България (ПВ) посрещна делегация от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), с която обсъди бъдещото си сътрудничество в рамките на новия Стратегически план 2023 на ЕПВ.
Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, зам.-председател на ПВ, приветства делегацията от ЕПВ - Nikolaos Chardalias, Minna Nikolova-Kress, Jeff Stewart и Paul Tubbing, като отбеляза, че сътрудничеството с Европейското патентно ведомство е от съществено значение за успешното утвърждаване на Българското патентно ведомство като орган, който работи ефективно и ефикасно, предоставяйки своевременни и качествени услуги в областта на индустриалната собственост по един съвременен в технологично отношение начин. Поздрави представителите на ЕПВ за множеството инициативи, които са предвидени в новия Стратегически план 2023 и изрази увереност, че с общите усилия на двете институции ще бъдат постигнати много по-добри резултати, гарантиращи по-висока активност от страна на българските заявители, по-благоприятна среда за работа на научно-изследователските организации и повишаване конкурентоспособността на  българската икономика.
Участниците на срещата – експерти, ИТ специалисти, ръководители на проекти, направиха преглед на ИТ средата и услугите, които към момента се предлагат за експерти и потребители в областта на патентите. Дискутирани бяха  бъдещите ИТ проекти и електронни инструменти, които да бъдат реализирани съвместно в рамките на новия Стратегически план 2023 на ЕПВ с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги.
Специално внимание беше отделено на сигурността на системите, базите данни и достъпа до информация, като от страна на ПВ  беше отбелязано, че вече се работи за придобиване на Международния стандарт ISO 27001 за Системите за управление на сигурността на информацията.
При закриване на срещата участниците се обединиха около извода, че следващите три години поставят пред ПВ и ЕПВ много и сериозни предизвикателства за издигане на ИТ услугите на висотата на съвременните изисквания за кибер сигурност, като във фокуса на вниманието са предоставянето на мащабни и достъпни електронни услуги и бази данни за потребителите. 

IMG_7565 IMG_7575