ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО И СОИС С ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

а 11 и 12 септември във Витоша Парк хотел в София Патентното ведомство на Република България (ПВ) и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) отново се срещнаха с представители на малките и средни предприятия, за да им предоставят практическа информация за услугите, предлагани от СОИС.
На срещата под надслов  „Субрегионален семинар за услугите, предлагани от СОИС на експортно ориентирания малък и среден бизнес“ бяха поканени още и университетските среди, центровете за трансфер на технологии и  професионалните представители по индустриална собственост. Стремежът на ПВ е да поддържа активна връзката между всички звена по веригата, започваща с иновативна идея и завършваща с реализацията й в полза, както на творците, така и на обществото като цяло.
Предоставянето на малките и средни предприятия на актуална информация за начините на закрила на индустриалната собственост и услугите, свързани с процедури, предварителни проучвания и законодателство, е сред основните цели в политиката, водена от ПВ.
Лектори от СОИС, ПВ, БТПП и частния бизнес споделиха своята гледна точка за стратегиите, подкрепата и взаимодействието между институции и предприемачи, необходими за просперитет в силно конкурентната съвременна бизнес среда.

P1010061
P1010085