ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

     Във връзка с изпълнението на Договор за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България, с партньор Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието и науката, на 12-14 септември 2019 г., от 14.00 часа, в Център за подготовка на ученици за олимпиади, Министерство на образованието, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А  ще се проведе обучение на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“,  което ще бъде официално открито от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България.

     Стана традиция в началото на учебната година експерти от Патентно ведомство на Република България, съвместно с Центъра за учебно-тренировъчни фирми да провеждат обучения за учители, преподаватели и директори по въпросите за защита на интелектуалната собственост, но за първи път Патентно ведомство на Република България организира специална обща програма за учители и ученици. Програмата включва лекции, практически упражнения, работа в екип за създаване на съвместни проекти и идеи, както и провеждане на състезания за учениците.

     Участниците ще придобият знания по въпросите на търговската марка и промишления дизайн като елементи на корпоративната идентичност, ще се запознаят  с процедурите за тяхната регистрация и защита и ще придобият ключови умения за успешно разработване и защита на марка на учебно-тренировъчна фирма.

    Ще бъдат включени теми свързани с основите познания за: марката като обект на индустриалната собственост; процедури по регистрация, опозиция и обжалване на марка по национален ред и на марка на ЕС; дизайнът като обект на индустриалната собственост; административно-наказателна защита на европейски и национални търговски марки и промишлени дизайни; нарушения и защита при нарушаване на права върху регистрирани марки и дизайни; обектите на индустриална  собственост през погледа на бизнеса. Ще бъде представено Учебното патентно ведомство към Центъра за учебно-тренировъчни фирми (единственото учебно патентно ведомство в Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PENInternational) и сътрудничеството между Центъра за учебно-тренировъчни фирми и Патентно ведомство на Република България, ползите и бъдещите възможности.

     Предвижда се вторият ден от семинара да е с практически упражнения, чрез които да бъдат представени знанията, придобити по време на теоретичната част. Учениците ще сформират свои отбори, за да представят своята гледна точка за обектите на интелектуална собственост и мястото им в тяхното ежедневие. Изготвените презентации ще бъдат представени от отборите пред сформирано жури от експерти от Патентно ведомство на Република България.

Участници са ученици и учители от:

Ботевград Професионална гимназия по техника и мениджмънт“Хр.Ботев“
Бургас Професионална търговска гимназия
Варна СУ "Димчо Дебелянов"
Варна Варненска търговска гимназия "Г.С.Раковски"
Велико Търново Старопрестолна професионална гимназия по икономика
Враца Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство
Габрово Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов"
Гоце Делчев  Неврокопска професионална гимназия „Д. Талев“
Исперих ПГ по селско стопанство „Хан Аспарух"
Кърджали Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“
Пловдив Национална търговска гимназия
Сандански Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“
Смолян Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“
София Национална търговско-банкова гимназия 
София Национална финансово-стопанска гимназия
София Професионална гимназия по транспорт "Макгахан"
Червен бряг Търговска гимназия "Васил Априлов"