ПОСЕЩЕНИЕ НА АПЕЛАТИВНИТЕ СЪСТАВИ НА СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
На 18 юни 2019г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) посрещна експерти от апелативните състави на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).
След проведената двустранна среща между д-р Петко Николов, председател на ПВ, и д-р Теофиле Маргелос, председател на Апелативните състави на СЕСИС, се проведе семинар, разделен на две сесии – за експерти от ПВ и за представители по индустриална собственост.
По време на първия модул „Производства по спорове“ д-р Маргелос, председателите на два от апелативните състави – г-н Свен Стюрман и г-н Гордън Хъмфрис, и  експерти от дирекция Спорове и административнонаказателна дейност на ПВ представиха процедурите по спорове, свързани с марки и дизайни пред ведомствата им. Участниците дискутираха приликите и разликите в практиките на двете институции, както и техните предимства и недостатъци.
Обсъдени бяха и актуални въпроси, като стартиралия наскоро проект за сближаване на практиките СР12 „Доказателства в производства по спорове, свързани с търговски марки“; нови видове марки; алтернативно разрешаване на спорове и др.
Вторият модул „Процедури пред Апелативните състави на EUIPO и съдебна практика“, продължи в следобедните часове с представители по индустриална собственост.
Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, зам.-председател на ПВ, и д-р Маргелос поздравиха участниците и подчертаха общия стремеж за сближаване на практиките в производствата, свързани със спорове по марки и дизайни, както и за все по-бързо, ефективно и качествено провеждане на процедурите.
Участниците изслушаха и обсъдиха редица теми, сред които организационни и процесуални аспекти на производствата по спорове пред EUIPO, ефективно разрешаване на спорове, актуални съдебни решения, практически насоки относно представянето на доказателства за реално използване, базирани на интернет източници, конфликти между сортове растения и търговски марки, нови видове марки и др.

20190618083706_IMG_9810
DSC06172DSC06176