Д-р ПЕТКО НИКОЛОВ се срещна с председателя на апелативните състави на СЕСИС

Днес, 18 юни 2019г., д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство на Република България (ПВ), приe на двустранна среща д-р Теофил Маргелос, председател на апелативните състави на СЕСИС.
Двамата ръководители обмениха идеи за посоката на сътрудничество между представляваните от тях структури, обхвата на Стратегически план 2025, в рамките на който ще се развива сътрудничеството между националните ведомства и СЕСИС, професионалното  надграждане на компетенцията на експертите по линия на обмена на кадри между двете ведомства, медиацията като възможност за бързо и ефективно разрешаване на спорове по марки и дизайни и др.
Д-р Маргелос пристигна по покана на Патентното ведомство, за провеждането на семинар „Процедури пред Апелативните състави на EUIPO и съдебна практика“ заедно с г-н Свен Стюрман - председател  на втори апелативен състав към СЕСИС и г-н Гордън Хъмфрис - председател  на пети апелативен състав към СЕСИС.
След двустранната среща делегацията на СЕСИС проведе дискусионна среща с експерти от Патентното ведомство, по време на която бяха представени процедурите по спорове, свързани с марки и дизайни пред двете ведомства.
Обсъдени бяха и актуални въпроси, като стартиралия наскоро проект за сближаване на практиките СР12 Доказателства в производства по спорове, свързани с търговски марки; нови видове марки; алтернативно разрешаване на спорове и др.


20190618081320_IMG_9807