Ръководството на Патентно ведомство участва на заседание на управляващите органи на СЕСИС
Д-р Петко Николов, Председател на Патентното ведомство на Република България, и д-р Офелия Киркорян-Цонкова, зам.-председател, участват в поредното заседание на Управителния съвет на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/ EUIPO) и Общото заседание на Управителния съвет и Бюджетния комитет, от 4 до 6 юни 2019 г. в сградата на Службата на ЕС за интелектуална собственост в гр. Аликанте, Испания.
По време на срещите се разглеждат редица важни административни и финансови въпроси, като акцентът e върху предложението за новия Стратегическият план на СЕСИС - SP2025, представляващ многогодишната програма на Службата за периода от 2020 г. до 2025 г. Основните цели са: Подобряване на оперативната ефективност; Подобряване на достъпа до знанията и системата на интелектуалната собственост; Изграждане на хармонизирана мрежа с глобалното въздействие.
Друг акцент на това заседание на Управителния съвет е решението за избор на заместник изпълнителен директор на СЕСИС. След дълга и детайлна процедура, организирана от подготвителен комитет, бяха определени кандидатите, от които на 4 юни 2019 г. следва да бъде гласуван списък с предложения към Съвета на ЕС.