Патентното ведомство на Република България и БТПП с поглед към иновационните технологии
На 15 май 2019 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата, Съветът по иновации при БТПП организира Кръгла маса на тема „Предизвикателства пред държавната администрация за развитието на иновациите и технологиите у нас при програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“.

pic0000001

Г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, откри Кръглата маса, а изказвания направиха представители на Министерството на икономика, Министерството на образованието и науката, Фонда на фондовете, Съвета по иновации към БТПП, браншови организации, фирми и инвеститори.
От името на  Патентното ведомство на Република България г-жа Офелия Киркорян-Цонкова, зам.-председател, изнесе презентация на тема „Предизвикателствата  пред Патентното ведомство за развитието на иновациите и усъвършенстване на технологиите през следващия програмен период на ЕС 2021- 2028“
Непосредствено след Кръглата маса се проведе церемония по награждаване на победителите за 2018 г. в Шестия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.

pic0000002

Д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство, връчи наградата за трето място за най-успешна иновативна фирма на г-н Минчо Ковачев за създаден и внедрен от неговата фирма продукт.