Патентното ведомство, УНСС и СОИС свързват науката и бизнеса
Днес, 01/04/2019г., в Голямата конферентна зала на УНСС започна серия от дискусионни срещи за установяване на състоянието на центровете за трансфер на технологии в България.
Съвместната инициатива на Патентното ведомство и Института за творчески индустрии и бизнес към УНСС да бъде подпомогнато функционирането на тези центрове в полза както на учебни заведения и научноизследователски центрове, така и на бизнеса в страната, беше подкрепена от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
Д-р Петко Николов, Председател на Патентното ведомство, акцентира в приветствието си върху просперитета на България, пряко зависим от подкрепата, която институциите оказват на иновационните предприятия, за да излязат на пазара и спомогнат за икономическото, а оттам и социално развитие на държавата. „Обединяването на научния потенциал в България е нашата цел и ние трябва да го направим по-лесно достъпен и по-ефективен за бизнеса като цяло“, заяви   д-р Николов и изрази готовност за съвместни действия с всички заинтересовани страни, за да бъде повишена информираността за мястото, ролята и начините за правна закрила над обекти на индустриалната собственост.
1554107799-img-8809jpg
Председателят на Патентното ведомство пожела успех на дискусиите и изрази убеждението си, че „има неща, които само изглеждат непостижими, но важно е все пак да кажем,  че нашата държава България може да бъде мястото, където хората имат свободата и възможността да реализират своя потенциал, както и да насочат своите амбиции, живот и професионализъм в посоката, в която желаят".
Приветствия изнесоха също така и ректорът на УНСС проф. Стати Статев, почетният ректор на УНСС проф. Борислав Борисов, представителите на МИ и МОН, председателят на  Съвета по иновации към БТПП г-н Йосиф Аврамов, зам.-председателят на БСК г-н Петър Денев.
Срещата е модерирана от проф. Владя Борисова – директор на Института за творчески индустрии и бизнес към УНСС, а по време на общите дискусии редица участници се включиха с мнения и изразиха своите гледни точки по въпросите, които ще се обсъждат по време на индивидуалните срещи.
В продължение на три дни г-н Ашли Стивънс, международен експерт, възпитаник на Oxford University, ръководил център за трансфер на технологии в Boston University, и определен от СОИС за настоящата мисия,  ще разговаря с участниците и ще анализира фактическата обстановка, за да изготви доклад с препоръки за бъдещи координирани действия между държавни институции, стопански сдружения, академични общности, центрове за трансфер на технологии и знания и производители.
Във форума с участие са се ангажирали представители на Министерството на икономиката, Министерството на науката и образованието, Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, КРИБ, АИКБ, редица университети и центрове за трансфер на технологии към университети в България и БАН, иновационни предприятия и др.
1554107542-img-8828jpg1554107544-img-8886jpg