Патентно ведомство подпомага организирането на нов клас по EQE
Патентно ведомство на Република България подпомага организирането на нов клас по Програмата за подкрепа на кандидатите 2019-2020 (EQE Candidate Support Programme) на Европейското патентно ведомство.
Проектът за подкрепа на кандидатите (CSP) е компонент от пътната карта за сътрудничество на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) с държавите-членки. За да подпомогне кандидатите за Европейски квалификационни изпити (EQE) от някои държави-членки с малък брой квалифицирани професионални представители, ЕПВ изпълнява проект, комбиниращ семинари за обучение на място (в сътрудничество с външни обучители) с предоставяне на учебни материали, квалифицирани членове на Европейския патентен институт (EPI) и финансова подкрепа. EQE има за цел да установи дали кандидатът е квалифициран да практикува като професионален представител пред Европейското патентно ведомство. В тази връзка CSP подготвя нов клас студенти за 2019-2020. Всички кандидати, регистрирани по EQE, които имат право да участват в EQE 2020, ще бъдат поканени да подадат заявленията си за Програмата за подкрепа на кандидатите. Те ще получат формуляр на електронната си поща, който заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде депозиран в Патентното ведомство в срок до 8 април 2019 г.

Лице за контакт: Иванка Димитрова  - главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“; е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

За подробности и повече информация относно процедурите:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/etc/se2/2019-se2.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/12/a108/2018-a108.pdf