Председателят на Патентно ведомство участва в поредната сесия на Административния съвет на ЕПО
На 27 и 28 март 2019 г. Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов ще вземе участие в 159-тата среща на Административния съвет на Европейската патентна организация /ЕПО/, която ще се проведе в сградата на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ в Мюнхен, Германия.
През двата дни на срещата представители на патентните институции на страните - членки на ЕПО ще разгледат редица важни административни и оперативни въпроси, свързани с функционирането на ЕПВ.
По време на 159-та среща на Административния съвет участниците ще бъдат запознати с доклада на президента г-н Антонио Кампиньош за извършеното в ЕПВ от момента на встъпването му в длъжност през м. юли 2018 г. и планирания нов стратегическия план за развитието на Ведомството през следващия 5-годишен период.
Ще бъдат проведени изборни процедури за редица ръководни длъжности: заместник-председател на Административния съвет, председател и заместник-председател на Изборния комитет, заместник-външен член на Надзорния съвет на Резервния фонд за пенсии и социално осигуряване.
Ще бъде представена и промяна в приложимите разпоредби на Европейската патентна конвенция /ЕРC/, които засягат уведомленията, получени по пощата, както и редица други въпроси от правно и международно естество; теми, свързани с изключително важното техническо обезпечаване на дейностите на Ведомството, строителни въпроси, политики по отношение на персонала, финансови въпроси, бюджет и планиране и др.