АМБИЦИОЗЕН СТАРТ НА НОВАТА 2019 ГОДИНА В ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

Патентното ведомство на Република България стартира 2019 г. с нов мащабен проект с цел повишаване ефективността и ефикасността на работата на ведомството като пилотен офис при разработването на електронен инструмент за подпомагане на експертите при изготвянето на различни видове решения по марки и дизайни - Decision Desktop.
 
IMG_0100


На 16-17 януари експерти от институцията и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) ще обсъждат, анализират и предлагат възможности за автоматизирано генериране на част от най-често изпращаните решения и уведомления до гражданите. Инструментът ще бъде свързан с редица бази данни, които експертите проверяват при подготовката на решенията, както и ще дава възможност за избор на готови текстове от нормативната база, знакови съдебни решения и установени практики. По този начин ще бъде намалено времето за изготвяне на  кореспонденцията и решенията по преписките, като същевременно ще бъде запазена възможност за по-задълбочен анализ съобразно особеностите на всеки конкретен казус. Крайните потребители ще получават унифицирано структурирани документи, което ще им помогне да се ориентират по-лесно и бързо в съдържанието им и най-вече ще бъде съкратена продължителността на производствата.

IMG_0097