Председателят на Патентно ведомство е част от общата среща на УС и Бюджетен комитет на СЕСИС

        На 20 ноември 2018 г. Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов участва в 6-та обща среща на Управителния съвет и Бюджетния комитет на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/, която ще се проведе в сградата на ведомството в гр. Аликанте, Испания.

        В рамките на заседанието представители на ведомствата по интелектуална собственост на страните членки на ЕС ще разгледат редица важни административни и оперативни въпроси, свързани с функционирането на СЕСИС - развитието на дейностите в рамките на Стратегическото планиране 2020 и постигнатото съгласно работната програма за тази година; ще бъде обърнато внимание на европейските проекти за сътрудничество в областта на ИС и Новия проект за сближаване /New Convergence Project/. Също така ще бъдат представени работната програма за следващата 2019 година и бъдещите законодателни инициативи.