Председателят на Патентно ведомство участва в Административния съвет на ЕПО


На 10 и 11 октомври 2018 г. Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов ще бъде част от 157-та среща на Административния съвет на Европейската патентна организация /ЕПО/, която ще се проведе в сградата на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ в Мюнхен, Германия.

През двата дни на срещата представители на патентните ведомства на страните членки на Организацията ще разгледат редица важни административни и оперативни въпроси, свързани с функционирането на ЕПВ.

По време на 157-та среща на Административния съвет ще бъдат проведени изборни процедури за нови вицепрезиденти на ведомството. Ще бъдат избрани нов вицепрезидент на Генерална дирекция 1: Процедура по предоставяне на патент, вицепрезидент Корпоративни услуги, вицепрезидент Правни и международни дейности. Предвижда се избор и на членове на Апелативните състави, на Разширения апелативен състав, избор на постоянни членове за Комитета на Апелативните състави и др.