Патентно ведомство организира семинар за учители

Днес, 02.10.2018 г., в гр. София, в  „Център за подготовка на ученици за олимпиади“, Министерство на образованието и науката беше открит двудневния семинар на тема: „Повишаване информираността на ръководители на тренировъчни фирми, директори и учители относно закрилата на марки и дизайни“ от заместник- председателя на Патентно ведомство на Република България д-р Давид Сукалински, който приветства участниците в семинара, изказа благодарности към съорганизаторите от страна на Центъра за учебно-тренировъчни фирми и пожела успешна работа през следващите два дни. Семинарът е насочен към представители на образованието – учители, ръководители и директори от средните училища и представители на тренировъчни фирми.
Събитието се провежда  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България, със съорганизатор „Център за учебно-тренировъчни фирми“ към Министерството на образованието и науката.  По време на срещата експерти от Ведомството ще запознаят участниците с обектите по индустриална собственост, с процедурите по регистрация на марки и дизайни за територията на Европейския съюз. Ще се представи актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, както и общите практики със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.  Предвиждат се демонстрации на електронните услуги, като ще се наблегне и на успешно приключилата софтуерна разработка по подобренията по фронт офиса – чрез която бяха разработени 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните. Извършена бе и основна технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни, изискващи регистрация, и на други 23 услуги, изискващи квалифициран електронен подпис по вече заявени марки и дизайни.
  
PV
PV1PV3