CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Community trademark and design - seminars Print

2012 г.

Семинар за МСП на тема “Марката и дизайна на ЕС – практически познания”
На 26 октомври 2012 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, се проведе семинар за МСП на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът бе организиран от Патентното ведомство на Република България съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2012 г.
Основната цел на мероприятието бе да популяризира системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това бяха изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз, както следва:
  • „Процедура по регистрация на марка на Европейския съюз” – заявяване и експертиза на заявки за марка на ЕС, основания за отказ, достъп до бази данни на OHIM (лектор: Мария Славова, експерт в отдел „Формална експертиза и експертиза по същество“ на Патентното ведомство);
  • „Процедура по опозиция на марка на Европейския съюз” (лектор: Андриана Йончева, експерт в отдел „Опозиция“ на Патентното ведомство);
  • „Връзка на марката на Европейския съюз с Мадридския протокол” (лектор: Антония Якмаджиева, експерт в отдел „Спорове” на Патентното ведомство);
  • „Процедура по регистрация на дизайн на Европейския съюз” – заявяване, основания за регистрация и експертиза на заявки за дизайн на ЕС (лектор: Ивайла Иванова, експерт в отдел „Експертиза“ на Патентното ведомство).
Проведена бе и заключителна дискусия, като на участниците в семинара бе предоставена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми. Участниците получиха безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.Мероприятието премина при засилен интерес от страна на поканените участници предвид стремежа на Патентното ведомство да провежда съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на обществеността в Република България.

2011 г.

2011 г.

Семинар на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
На 26 и 27 април 2011 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, се проведе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът бе организиран от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с OHIM в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2011 г.
Основната цел на мероприятието бе да популяризира системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това бяха изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз, както следва:
  • „Процедура по регистрация на дизайн на Европейския съюз” – заявяване, основания за регистрация и експертиза на заявки за дизайн на ЕС, сравнителен анализ с промените в националното законодателство (лектор: Анка Червенкова, Зам.-Председател на Патентното ведомство);
  • “Процедура по регистрация на марка на Европейския съюз” – заявяване и експертиза на заявки за марка на ЕС, основания за отказ, достъп до бази данни на OHIM (лектор: Лидия Николова, експерт в отдел „Опозиция” на Патентното ведомство);
  • Процедура по опозиция на марка на Европейския съюз” – сравнителен анализ с промените в националното законодателство лектор: Емил Димитров, началник отдел „Опозиция” в Патентното ведомство);
  • “Връзка на марката на Европейския съюз с Мадридския протокол” (лектор: Антония Якмаджиева, експерт в отдел „Спорове” на Патентното ведомство).

Проведена бе и заключителна дискусия, като на участниците в семинара бе предоставена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми.
Участниците получиха безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Мероприятието премина при засилен интерес от страна на поканените участници предвид промените в националното законодателство и стремежа на Патентното ведомство да провежда на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на обществеността в Република България.


Архив 2010 г.

Последен семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г.


На 25 юни 2010 г., в Патентно ведомство, гр. София, се проведе и последният семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г. на тема, “Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”, организиран от Патентното ведомство.
Семинарът се проведе в сътрудничество с Асоциацията на бизнес клъстерите в България и бе открит от Председателя на Патентното ведомство Костадин Манев.
Лектори на семинара бяха г-жа Добринка Добрева – директор на дирекция „Марки и географски означения” и г-жа Анка Червенкова – началник на отдел „Спорове”.
Мероприятието премина при силен интерес от страна на поканените участници. Те се запознаха с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Европейския съюз, представени от лекторите. Бяха разгледани редица теми, сред които подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Европейския съюз.


Дни на марката и дизайна на Европейския съюз нв Техническия университет – София

Дните на марката и дизайна на Европейския съюз се проведоха в рамките на Седмицата на ПВ в Техническия университет – София, която беше открита на 13 май 2010 г.
Дните на марката и дизайна на ЕС се организират в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (
OHIM) и Патентното ведомство на Република България.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз в Лесотехническия университет – София

На 13 май 2010 г., в Лесотехническия университет – София, беше открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, се състояха и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”, които се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.Целта на мероприятията е популяризиране сред студентите и представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.По време на „Седмицата на Патентното ведомство” бяха организирани и щандове., където всеки желаещ можеше да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещне с експерти от Патентно ведомство.

Семинар за малките и средни предприятия на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”

Семинарът, който се проведе на 22.04.2010 г. в Ямбол, се организира от Патентното ведомство, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (
OHIM), в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2010 година.Мероприятието е второ по ред за годината. Поредицата от семинари стартира на 20.04.2010 г. в град Пловдив.Целта на семинарите е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Общността и по-конкретно тяхното представяне като обекти с голям икономически потенциал, който допринася за постигане на висока конкурентоспособност на предприятията. Изнесените презентации засягат закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Проведена беше и дискусия, като на участниците в семинара беше дадена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и с практически проблеми.Участниците получиха и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

Семинар за МСП “Системи на Марката и Дизайна на ЕC – практически познания” – Пловдив
 
На 20 и 21 април 2010 г. в гр. Пловдив се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия, на тема “Системи на Марката и Дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът е организиран от Патентно ведомство, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.

Програма
Реегистрационната форма

За контакти:
Вероника Тодорова, телефон:  + (02) 9701 410, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Антония Якмаджиева, телефон:  + (02) 9701 339, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Ден на марката и дизайна на Общността в СВУБИТ

В рамките на седмицата на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети – СВУБИТ, на 30 март бе проведен и първият за 2010 г. Ден на марката и дизайна на Общността. Той бе организиран в изпълнение на договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – ОНІМ за 2010 г.До края на годината се предвиждат поредица от такива дни в университети в столицата и страната, на които академичната общност да бъде информирана за системата на марката и дизайна на Общността, същността й и нейните предимства при регистрацията на марки и дизайни за територията на ЕС.Несъмнено провеждането на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на настоящите студенти и бъдещи нейни изпълнители е важен елемент от цялостната национална иновационна политика, чиято рамка са основните принципи за развитие на ЕС. Съвместната инициатива на Патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и СВУБИТ е насочена именно към повишаване на осведомеността на академичните среди по този въпроси.
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account