CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Marks - forms Print
 • Заявка за регистрация на марка
 • Указания за попълване на заявка
 • Декларация за приоритет
 • Заявка за международна регистрация на марка
                Бланка на Патентното ведомство
                Бланка на СОИС    (на английски език)
                Бланка на СОИС    (на френски език)
 • Искане за промяна на името и/ или адреса на заявителя на заявка за марка
 • Искане за оттегляне на заявка /ограничаване на списъка на стоките и / или услугите
 • Искане за подновяване на регистрацията на марка
 • Искане за вписване на прехвърляне на правото върху марка
 • Искане за вписване на промяна в името и / или адреса на притежателя на марка
 • Жалба
 • Искане за заличаване/отменяне регистрацията на марка/действието на международна регистрация
 • Искане за вписване на лицензия за марка
 • Допълнителен лист за заявителите
 • Искане за проучване за марка/географско означение
 • Искане за проучване на марка/географско означение за идентичност или сходство
 • Искане за издаване на удостоверение за марка/географско означение
 • Пълномощно
 • Протокол за устно заявяване
 • Опис във връзка с плащане за обект на индустриална собственост
 •  

  E-SERVICES

  USEFUL INFORMATION
  Tariffs
  Official Forms of the Patent Office
  Announcments
  FAQ
  Industrial Property Representatives
  Intellectual Property Representatives
  Jobs at the Patent Office
  SMEs
  Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account