CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
IP pre-diagnosis Print
През 2010 г. българското Патентно ведомство продължава изпълнението на проекта "Предварителна диагностика на МСП" , който е част и от новия Национален план за действие (НПД), определящ рамката на сътрудничеството  между Патентното ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство за периода 2010-2011 г.
Целта на проекта на национално ниво е да допринесе за повишаване на информираността за индустриалната собственост  на МСП, които представляват 99,4% от всички предприятия в България, и да ги подпомогне при защитата и използването на иновационния им потенциал.
На европейско ниво проектът е насочен към стимулиране на синергията в контекста на общоевропейския трансфер на знания, умения и опит.
Предвижда се дейността на Ведомството по проекта през 2010 г.  да обхване вътрешноведомствено обучение (предаване на знания относно методологията за провеждане на предварителна диагностика), идентифициране на МСП - кандидати, на които ще бъде предоставена услугата, подготовка и публикуване на информационни дипляни за услугата и практическо предоставяне на услугата на определени МСП.
Услугата "Предварителна диагностика" е свързана с други подобни услуги, предоставяни на МСП от българското Патентно ведомство, като например в рамките на проекта на ЕК "IPEuropAware".
 

Пилотният проект на Европейското патентно ведомство, наречен  "Предварителна диагностика на МСП в областта на интелектуалната собственост", е с продължителност от три години (2008-2010 г.) и се основава на модела, създаден от Фреското патентно ведомство.
По своята същност проектът представлява специфична услуга, насочена към повишаване на осведомеността относно индустриалната собственост (ИС), която националните патентни ведомства предоставят на малките и средни предприятия (МСП) с малък или без опит в тази област.
В проекта участват 13 страни - членки на Европейската патентна мрежа (ЕПМ), а именно: Австрия, Белгия, България, Чехия, Финландия, Унгария, Италия, Литва, Малта, Румъния, Словения, Словакия и Турция.

Услугата "Предварителната диагностика" включва следните елементи:
- предоставяне на обективен и квалифициран анализ на състоянието, нуждите и перспективите на развитие на МСП
  в областта на ИС;
- изграждане на разбиране на предимствата по отношение на конкурентоспособността като резултат на ИС;
- създаване на ясна представа относно всички участници и необходимите разходи;
- ясно идинтифициране на съществуващите умения;
- препоръки и насоки за действие.

Патентното ведомство стартира изпълнението на проекта в рамките на първия Национален план за действие 2008-2009 г. За този период дейността на Ведомството по проекта намери израз както в организиране на обучителни семинари във връзка с Предварителната диагностика, така и с посещения на място в различни фирми от експерти на Ведомството, срещи с ръководствата на фирмите и подготовка на доклади, включващи предложения за подпомагане на МСП при закрилата и реализацията на тяхната индустриална собственост.
В изпълнение на проекта за периода 2008-2009 г. (юни) са посетени следните фирми, на които е направена предварителна диагностика:
Фирма „ELTA – София. Фирмата е специализирана в разработването, производството и търговията с продукти за комуникационната техника. Два месеца след посещението фирмата е подала две заявки за полезни модели и една за промишлен дизайн. Всичките вече са регистрирани.
Фирма „REDCHAR” – София. Фирмата произвежда различни видове папки и предлага книговезки услуги. Няма подадени заявки.
Фирма „Техноконсулт” – София. Произвежда различни сувенири с компютърно контролирана лазерна технология. Няма подадени заявки за изобретение или полезен модел. Има регистрирана търговска марка.
Фирма „Филкаб” – Пловдив. Произвежда кабелни изделия, електрически табла, табла, трансформатори, осветителни тела. Няма подадени заявки за изобретение или полезен модел. Има регистрирана търговска марка.
Фирма „Оптела – лазерни технологии” – Пловдив. Произвежда машини за лазерно рязане и заваряване и инсталации за пречистване на вода. Съвместно с ТУ – София е разработена и внедрена иновация, отнасяща се до хоризонталната носеща греда (гасител на трептения) в  лазерната режеща система, но все още нямат подадена заявка. Има регистрирана фигуративна марка.
Фирма „Спесима” – София. Във фирмата се разработват и произвеждат системи за автоматизация като манипулатори за обслужване на машини за леене на алуминиеви сплави. Фирмата работи съвместно с Българската академия на науките. Към момента на посещението във фирмата е разработен и произведен прототип на автомат за шлифоване на алуминиеви отливки, за който през април 2009 г. е подадена заявка за изобретение. Има регистрирана марка.
Фирма „Примакс” – Русе. Работи в областта на полиграфичния дизайн. Има регистрирана марка. Няма подадени заявки.
Фирма „АВКО” – Русе. Произвежда технически уплътнения за индустрията и термоизолационни материали. Има регистрирана марка и два действащи полезни модела.
Фирма „Авангард” – Варна. Работи в областта на строителството на сглобяеми дървени къщи и вили от Финландия. Има регистрирана марка.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

- обучени служители на Ведомството, придобили достатъчно знания и компетентност относно методологията при предоставяне на услугата, гарантиращи ефективното подпомагане на МСП;
- действителни ползи от услугата, предоставена на МСП.


 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account