CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Най-често задавани въпроси - промишлен дизайн Print

Какви документи са необходими при подаване на заявка за промишлен дизайн?
За да получи дата на подаване, заявката за промишлен дизайн трябва задължително да съдържа:
            1. искане за регистрация;
            2. името и адреса на заявителя;
            3. едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

За да започне експертизната процедура в Патентното ведомство, освен задължителните документи, заявката трябва да съдържа още:
            1. приоритетно свидетелство, когато има позоваване на конвенционен приоритет;
            2. копия от изображението на дизайна;
            3. документ за платени такси за заявяване, експертиза и приоритет.
Необходимите документи, както и подробни указания за процедурата по регистрация на промишлен дизайн, са публикувани на сайта на Патентното ведомство.

Може ли да се защити като дизайн ръчно изработен уникален продукт?
Едно от законовите изисквания за регистрация на промишлен дизайн е изделието, към което се включва или се прилага дизайнът, да може да бъде възпроизведено многократно по занаятчийски или промишлен начин. Очевидно е, че уникалният продукт, който е неповторим, не отговаря на това изискване и следователно не може да получи правна закрила чрез регистрация на промишлен дизайн.

Как може да се защити промишлен дизайн в чужбина?
Регистрацията на промишлен дизайн в чужбина може да бъде извършена по три начина:
            1. Като се използва системата на дизайна на Общността, която дава възможност с една заявка, която може да бъде подадена и на български език, да се получи закрила в целия Европейски съюз.Подробна информация за процедурата по регистрацията на дизайна на Общността може да бъде намерена в сайта  на OHIM: http://oami.europa.eu/en/design/default.htm.
            2. Като се използва системата на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, ако интересите на заявителя налагат получаване на закрила, както в страни - членки на Европейския съюз, така и извън него в страните - членки на Спогодбата.
Повече подробности относно изискванията за оформяне на заявленията за международна регистрация могат да се намерят в сайта на СОИС - http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html - Explanatory Notes on the Official Application form DM/1.
            3. В държави, които не са членки на Европейския съюз и не са страни по Хагската спогодба, промишленият дизайн може да се получи закрила като заявката се подаде по националния.

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account