CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Activities Print


IP AWARENESS AND ENFORCEMENT MODULAR BASED ACTIONS FOR SMEs

Дейностите, които ще извърши българското Патентно ведомство, ще включват: 

  •  Анализ на състоянието на интелектуалната собственост в България -  законодателство, процедури и системи за закрила
  • Изграждане на постоянно партньорство с посреднически организации и институции (БТПП, БСК, браншови камари, професионални организации на бизнеса, държавни учреждения - ИАНМСП и др.) с цел установяване на контакт с предприятията по отрасли
  • Събиране и анализ на информация за използването на интелектуалната собственост от предприятията (патенти за изобретения, полезни модели, марки, дизайни, авторски права и др.)
  • Анализ на конкретните потребности на определени МСП с цел подобряване на услугите в областта на ИС и за включване на ИС като част от бизнес стратегията им
  • Осигуряване на достъп до създадените на европейско ниво база данни и други източници на информация за прилагането на правата върху ИС и за борбата с фалшификатите
  • Създаване на ръководства с конкретни практически стъпки в полза на предприятията в ЕС от текстилната, шивашката, обувната, кожарската и мебелната промишленост
  • Координация, сътрудничество, обмен на информация и на опит между държавните учреждения по закрила на ИС (националните патентни ведомства) от държавите - членки на ЕС в полза на европейския бизнес
    Ще бъде създадено помощно информационно бюро към Патентното ведомство, от което ще може да се получават отговори на въпроси в областта на закрилата и прилагането на правата върху индустриалната собственост.  
Патентното ведомство на Република България е в процес на изпълнение на ангажиментите си по проекта Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост”, резултат от сключеното на 31.10.2007 г. споразумение между 20 национални патентни ведомства на държави - членки на ЕС и 6 организации с Европейската комисия.
Целта на проекта е да се създадат нов вид услуги - достъпни, лесни, отговарящи на потребностите на МСП и обхващащи съществуващите пропуски, както и да се усъвършенстват вече предлаганите услуги за популяризиране на обектите на индустриалната собственост (ИС), за начините на придобиване на права върху индустриална собственост и защитата на тези права от нарушения, както и информиране за начините на предпазване от нарушаване на чужди права. Част от проекта е и създаването на Информационно бюро за въпроси от областта на правата върху индустриалната собственост (IPR Helpdesk). Отделните задачи, включени в проекта, са разделени на работни пакети (РП).
До този момент са изразили готовност да сътрудничат с Патентното ведомство при изпълнението на задачите по проекта Българската стопанска камара, Стопанска камара - Варна, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Браншовият съюз на производителите от леката промишленост - Русе.
Патентното ведомство вече е стартирало работата по анализа на ситуацията и планирането на дейностите за създаването на Информационно бюро в рамките на ведомството (РП 8); направен е анализ на потребностите на организациите, работещи с МСП, за ефективното предоставяне на услуги в областта на ИС (РП 5); направен е анализ на предоставяните в България услуги в областта на правоприлагането и на компетентните институции (РП 9 и 10); определени са заинтересованите среди от разработването на „Ръководства по сектори” от текстилната и шивашката, кожарската, обувната и мебелната промишленост (РП 13).
Връзката на Ведомството с крайния потребител на предвидените за разработване услуги е ключът към успеха на проекта!
Каним всички заинтересовани организации и предприятия, които са готови със своите знания и опит да допринесат за ефективното изпълнение на задачите по проекта, да осъществят контакт с нас:

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account