CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
IP Awareness and Enforcement Modular Based Actions for SMEs 2007-2010 Print
cab-logo1          
IP AWARENESS AND ENFORCEMENT MODULAR BASED ACTIONS FOR SMES (IPeuropAware)
Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП
            
logo-cippie-pequeno1
Проектът се финансира от Европейската комисия, Генерална дирекция "Предприятия и индустрия", Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" (Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP).Проектът има практическа насоченост и е с продължителност от три години (до м. ноември 2010 г.). Неговата цел е да се насърчи бизнес развитието и иновациите сред предприятията, в частност на МСП, посредством подобряване на тяхното познание за интелектуалната собственост. По-специално това ще включва усъвършенстване на използването на правата върху интелектуална собственост от МСП и подобряване на способността на последните да защитават тези права и да се борят с фалшификаторите. Проектът ще подпомогне предприятията при използването на ИС в международни изследователски проекти и проекти за технологичен трансфер. Ще бъде изграден по-близък контакт и сътрудничество между експертите по интелектуална собственост и посредническите организации на бизнеса с цел подобряване на достъпа на МСП и на публичните изследователски организации до услугите в областта на интелектуалната собственост на национално, европейско и световно ниво.

logoinnovaccessInnovAccess е съставна част от проекта IPeuropAware, който се финансира от програмата
 
 Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP), DG Enterprise and Industry of the European Commission             

           

Патентното ведомство на Република България участва в проекта IPeuropAware в резултат на сключеното на 31.10.2007 г. споразумение между националните патентни ведомства на държавите - членки на ЕС и Европейската комисия.

В настоящата рубрика на страницата на Патентното ведомство ще бъде публикувана информация за всички дейности на Ведомството по проекта в подкрепа на МСП.
Каним всички заинтересовани организации, които имат интерес, да осъществят контакт с нас.

Лица за контакт:

Цанка Петкова – държавен експерт, отдел „Експертиза”

тел.: 9701 356; ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Радосина Халачева – младши експерт, отдел „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол”

тел.: 97 01 345; ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account