CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
NIPIES Print

           

            Национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост (NIPIES) се разработва през 2005 г. в резултат на т.н. “twining project” по програма PHARЕ във връзка с предстоящото присъединяване на  Република България към Европейския съюз. Системата се реализира в сътрудничество с правителствата на Великобритания и  Дания.

            От страна на Република България при разработването на системата са включени Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Министерство на културата и Патентно ведомство като институции ангажирани с със закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост.

            Патентното ведомство на Република България е основен донор на информация в т. нар. Национална система и осигурява на останалите бенефециенти по проекта информация за заявени и защитени обекти на индустриална собственост. 

            Към момента участници в Националната система са  Министерство на културата,  Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и горите, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници" и Патентното ведомство. Националната система, посредством свързаните чрез нея вътрешноведомствени информационни системи, предоставя необходимата информация на изброените институции за осъществяване на техните функции в сферата на защитата на авторските и сродни права и индустриалната собственост.

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account