CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
About SMEs Print
           
Целта на публикациите в рубриката е:

  • да се повиши осведомеността на МСП за индустриалната собственост и свързаните със закрилата й институции;
  • да се популяризира опитът на МСП (български и чужди) за активно използване на системата за индустриална собственост;
  • да се насърчи иновационната активност на МСП с цел повишаване на конкурентоспособността им в национален и международен аспект.


Заедно с всички страни-кандидатки за членство в ЕС България се присъедини към Европейската харта за малки предприятия, приета от Европейския съвет през юни 2000 г. в гр. Санта Мария да Фейра (Португалия), на 23 април 2002 г. в гр. Марибор (Словения), като израз на желанието на страната ни да участва в процеса по отчитане прилагането на Хартата, в който вече участват страните-членки.
Системата за индустриална собственост оказва въздействие и има решаваща роля за технологичното развитие, като стимулира създаването на нови технологии и поемането на риск при инвестиране на капитали в разработването им, насърчава развитието и приложението на технологиите, улеснява трансфера на технологии и е мощно средство при изграждане на стратегии. Това обуславя необходимостта от популяризирането й и подпомагане на ефективното й използване в процеса на изграждане на стабилна и конкурентоспособна национална икономика в контекста на членството на България в ЕС.
МСП са сред най-честите ползватели на информационните услуги, предоставяни от Ведомството за всички обекти на закрила – изобретения, полезни модели, марки и географски означения, промишлени дизайни и естествено са една от приоритетните целеви групи, към които е насочена програмата на Патентното ведомство за повишаване на осведомеността по въпросите на индустриалната собственост.

  

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account