CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство успешно внедри стандарт ISO/IEC 27001:2013 Print
Патентно ведомство на Република България приключи внедряването на Система за управление на сигурността на информацията в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001:2013, с издаден Сертификат № SCUK004210DIS/19.11.2019 г.
Системата за управление на сигурността на информацията е внедрена успешно и е разработена съгласно изискванията на Международния стандарт ISO/IEC 27001. Като нивото на защита обхваща не само рисковете, свързани с IT инфраструктурата, а и физическата сигурност, човешките ресурси и правната защита.
Внедряването на Системата за управление на сигурността на информацията създава увереност във всички заинтересовани страни, че ведомството осигурява непрекъсваемост на бизнес процесите, защита на информационните им активи, което гарантира доброто ниво на предоставяните услуги.
Внедряването на горепосочения стандарт в Патентно ведомство на Република България е стратегическо решение и има за цел да гарантира спазването на законовите изисквания по отношение на мрежовата и информационна сигурност, способността на администрацията да опазва и защитава информационните си активи, както и прилагането на най-добрите практики в тази област.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account