CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред младите европейци Print

Нова образователна платформа сближава интелектуалната собственост с образованието

В началото на учебната година представяме нов мултимедиен ресурс за повишаване на осведомеността за интелектуалната собственост (ИС), който да подпомага учениците в Европейския съюз да развиват своите творчески и новаторски умения.

Новата интернет страница на инициативата „Ideas Powered @ School“, създадена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), предлага на учителите, преподавателите и родителите набор от съвременни учебни материали, които да  използват в ежедневната учебна практика, за  подобряване познаването на правата върху ИС и за  задълбочаване разбирането за това как ИС може да насърчи творчеството.

Платформата е разработена в сътрудничество с образователни експерти и с мрежата „ИС в образованието“ , която обединява службите за интелектуална собственост на национално равнище и министерствата на образованието от държавите-членки. В нея се прави преглед на концепциите и практиките, свързани с интелектуалната собственост, като марки, дизайни, авторски права и патенти, и тяхното прилагане в образованието на децата на възраст от 4 до 18 години.

Практически учебни модули за преподавателите

Платформата има за цел да насърчи предприемаческото и ориентирано към иновациите мислене и включва три практически модула за обучение на учители, които поощряват преподавателите да включват в своите занимания принципи и концепции на интелектуалната собственост, съобразени с възрастта на учениците,. Платформата съдържа девет специализирани семинара с презентации, работни таблици, бележки и дейности за изпълнение в класната стая. Освен това предоставя структуриран преглед за това как се организира Ден на осведомеността по въпросите на ИС с привлекателни дейности за учениците - игри на детски площадки, работилници за изработване на лога, кът на изобретателя и семинари с вдъхновяващи оратори.

Изпълнителният директор на EUIPO Кристиан Аршамбо заяви:

„В 21 век защитата на собствения труд и уважението към труда на другите играят все по-голяма роля в професионалния и личния живот на всички граждани. Този нов ресурс представлява ценен инструмент за увеличаване на творческите и новаторските умения, които са в основата на европейското икономическо, културно и социално богатство.“

Уебсайтът също така предлага първата по рода си база данни с образователни материали за ИС, от организации от ЕС и извън него на всички езици на Съюза. Това включва IP4Youth & Teachers, инструмент за повишаване на осведомеността, разработен от Световната организация за интелектуална собственост, и игрови инициативи като тази на финландското училище „Kopraittila School“, която съдържа безплатни онлайн материали за подпомагане на преподаването и изучаването на авторски права.

Насърчаване на основните умения за учене през целия живот

Ideas Powered @ School е част от по-широкообхватния проект на EUIPO „ИС в образованието“ и е в съответствие с усилията на ЕС за насърчаване на основните умения за учене през целия живот — набор от образователни насоки, които включват знанията, уменията и нагласите, необходими на всички за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие.

Проектът „ИС в образованието“ и свързаната с него мрежа се управляват от EUIPO чрез Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account