CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Нова версия на Фронт офиса Print
Уважаеми потребители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че успешно приключи софтуерната разработка и внедряването на проекта за подобрения на Фронт офиса - Софтуерен пакет 3, Фаза 1 (ECP2 – Major improvements to front office, Release 3, Phase 1), изпълняван в рамките на сътрудничеството на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Беше извършена съществена технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни и вторични вписвания по тях и бяха разработени следните нови функционалности:
  • Автоматично генериране на доклад за намерени сходни марки (Similarity report) за всяка нова електронна заявка за марка;
  • Обновен интерфейс за избор на описания на стоки и услуги и разширена интеграция с централната система TMClass, с възможност за преглед на пълната таксономия на всеки посочен термин от описанията на стоките и услугите;
  • Обновен интерфейс за въвеждане на продуктови описания на дизайни и реализирана интеграция с централизираната система DSClass;
  • Общи подобрения на потребителския интерфейс (прикачване на много изображения едновременно , drag&drop, подобрена визуализация на обзорните страници преди окончателно подаване на електронна заявка, и др.);

В допълнение към това, новата версия на фронт офиса, в частта електронно заявяване на марки, е технически способна да приема всички нови видове марки съгласно Общото съобщение за предоставянето на нови видове марки, публикувано на сайта на ведомството. Тази нова функционалност ще бъде достъпна за потребителите в деня на влизане в сила на новия ЗМГО.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account