CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Започна 59-тата Генерална асамблея на Световната организация за интелектуална собственост Print
 На 30 септември в сградата на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева делегати и дипломати от постоянните представителства на държавите – членки на СОИС,  се събраха за поредната, 56-та сесия срещи на Комитетите на Организацията.
 Г-н Франсис Гъри, генерален директор на СОИС, приветства делегациите от 192-те членки на Организацията и докладва накратко за състоянието на интелектуалната собственост в световен мащаб и за извършената работа през последните дванадесет месеца, включително подкрепата за подобряване на системите за закрила на интелектуалната собственост и обслужващата ги техническата инфраструктура в националните и регионални офиси.
 Посланик Деяна Костадинова, постоянен представител на Република България към службата на ООН и другите международни организации в Женева и ръководител на българската делегация, в състава на която са още и д-р Давид Сукалински, заместник-председател на Патентното ведомство на Р България, и г-н Райко Райчев, неакредитиран посланик,  изрази признанието на България за целенасочените и последователни усилия, които СОИС полага в областта на интелектуалната собственост.
 В изказването си тя отправи и благодарност към директора на Отдела за развиващи се държави и държави в преход към СОИС, г-н Михал Свантнер, с чиято подкрепа през отчетния период в България се проведоха съвместни инициативи в помощ на малкия и среден бизнес, центровете за трансфер на технологии, научноизследователските среди и стопанските организации. Главната цел на проведените срещи бе повишаването на информираността относно стойността, която придава на бизнеса притежаването и правилното управляване на права върху обекти на индустриалната собственост.
публикация-56 GA WIPO-2

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account