CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и СЕСИС (EUIPO) обсъждат съвместните си проекти Print
На 09 септември 2019г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) за пореден път посрещна представители на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) за обсъждане на сътрудничеството между двете ведомства. Делегацията от СЕСИС е водена от г-н Хавиер Морено, ръководител на направление „Европейско сътрудничество“ към дирекция Международно сътрудничество и правни дейности на СЕСИС.
Целта на срещата е да се отчете ходът на вече стартиралите проекти и да бъдат набелязани посоките, по които през следващите 5 години ще продължи сътрудничество между двете ведомства.
Д-р Давид Сукалински, зам.-председател на ПВ, откри срещата и подчерта вниманието и ресурсите, които ПВ отделя при разработването и внедряването на т.нар. ЕСР (European Cooperation Projects). Сред тях той открои мащабния проект „Сканиране и съхранение на досиета/файлове“, който ще доведе до сканирането и цифровизирането на хартиените досиета за марки и дизайни. Отбелязан беше и приносът на ПВ при създаването на електронен Инструмент за изготвяне на решения (т.нар. Decision Desktop), който ще доведе до повишаване на качеството и намаляване на срока за издаването им.
Участниците на срещата дискутираха нови технически решения, които да облекчат бизнеса в комуникацията му с ведомствата.
В хода на разговорите по  проекта на новия Стратегически план 2025 за насоките в работата на СЕСИС за следващите 5 години д-р Сукалински отбеляза, че редица предложения, дадени от ПВ по време на консултациите, са намерили своето място в СП2025, което е знак, че приоритетите на ПВ съвпадат с тези на други национални ведомства и СЕСИС, както и със световните тенденции в развитието на електронните услуги в областта на индустриалната собственост.
Сред приоритетите на предстоящите проекти са специално насочените към малкия и среден бизнес, както и разширяването на мрежата за сътрудничество чрез задълбочаване на всички нива на връзките с Европейското патентно ведомство и Световната организация за интелектуална собственост – обмен на опит, общи електронни инструменти и т.н.
Новият Стратегически план 2025 на СЕСИС ще бъде гласуван на предстоящата през м. ноември т.г. среща на Управителния съвет и Бюджетния комитет на СЕСИС и ако бъде приет, ще влезе в сила за изпълнение от м. юли 2020 година.

P1010026
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account