CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подобрения във Фронт офиса на Патентно ведомство Print
На 24, 25 и 26 юли 2019 г. в сградата на Патентно Ведомство на Република България (ПВ) се проведе  работна среща по проекта ECP2-Front Office, в който ПВ е пилотен офис.
Специалисти от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и  ПВ ще работят съвместно за реализацията на следващите подобрения в платформата с цел към електронната комуникация на потребители с ведомството да бъдат добавени нови функционалности, а вече съществуващите да бъдат подобрени.  По време на срещата ще  бъдат дефинирани  следващите фази на проекта, в т.ч. обхватът  от интерес за ПВ.
Доколкото този проект ще бъде предоставен за внедряване и от други национални ведомства, ще се анализират специфичните нужди на ПВ и ще се установят  разликите, допустими  в общата версия.
Съвместно ще бъдат установени  техническата приложимост на  новите функционалности, очакваните усилия за разработването им и други зависимости.
Ще бъде съгласуван проектоплан с основните задачи, роли и отговорности, като същевременно ще бъдат определени  методология за разработването и тестването на  новата версия.

събитие_1събитие_2
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account