CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Оценка на заплахата от нарушения срещу интелектуалната собственост - резюме Print

Оценката е изготвена съвместно от Европол (Europol) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и има за цел да предостави актуална информация на политици, правоприлагащи органи и обществеността като цяло за последните тенденции и въздействието от престъпленията в областта на интелектуалната собственост в ЕС.
Докладът се фокусира върху фалшивите и пиратски стоки, внасяни в ЕС, и дава оценка на заплахата от това в няколко продуктови сектора и на други свързани фактори, които влияят върху тези нарушения. Документът се базира на два предишни съвместни доклада за текущата ситуация през 2015 и 2017 г.
Фалшивите и пиратски стоки представляват до 6,8% от вноса в ЕС и достигат около 121 милиарда евро. Годишният брой на задържаните фалшиви стоки от митническите органи в ЕС постепенно намалява от 2013 г. насам, с временно възстановяване през 2015 и 2016 г. Зад този леко намаляващ тренд се крие трайно увеличаване на ефективността на операциите срещу незаконните стоки, както се вижда от броя на иззетите вещи и тяхната стойност за всеки случай или процедура. Повечето фалшиви изделия все още навлизат от Китай, въпреки че някои специфични категории продукти идват и от други страни.
Фалшификаторите често използват сложни търговски пътища, за да транспортират своите стоки от страната на производство до крайните пазари. Въпреки че превозите на фалшиви стоки в ЕС все още се осъществяват предимно в насипно състояние от товарния транспорт, през последните години се наблюдава силно нарастване на експресния транспорт. Този рязък ръст в търговията чрез малки пакети е свързан с ръста на онлайн пазаруването. Новите сухопътни маршрути, които бяха отворени през последните години, по-специално нарастващият брой железопътни връзки между Китай и ЕС, могат да предоставят на фалшификаторите възможност за разнообразяване на маршрутите и методите на транспортиране.
Електрониката е все повече фалшифицирана категория стоки. Често срещани примери за това са мобилни телефони и части, особено зарядни устройства и компютърно оборудване. Те често се продават онлайн и се изпращат директно от няколко азиатски държави към потребителите в ЕС. През последните години също има голям брой откривания на фалшиви полупроводници, тъй като тези стоки обикновено се използват в транспортния сектор, но и в болниците, като част от хирургическите инструменти, те представляват значителна опасност за здравето и безопасността на пациентите.
Храните и напитките остават много популярни продукти за фалшификаторите, като ЕС продължава да бъде основен краен пазар за фалшивите храни и напитки. Откритите фалшиви хранителни продукти включват мляко на прах за бебета, кубчета сирене, кафе, зехтин и макаронени изделия. Някои от тези стоки са открити в супермаркети, което показва, че те проникват в законната верига за доставки. Тъй като фалшифицираните стоки почти винаги са с ниско качество и произведени в нехигиенична среда, те представляват сериозен риск за здравето и благосъстоянието на потребителите. В някои случаи е установено, че фалшиви храни съдържат опасни или потенциално опасни съставки.
Освен храната, фалшивите алкохолни напитки представляват значителен риск за потребителите в ЕС. Спиртните напитки и виното са особено популярни стоки, предназначени за фалшифициране от организирани престъпни групи. Те често пускат евтино вино в бутилки, съдържащи фалшиви скъпи етикети, понякога дори добавят чист алкохол на фалшиви спиртни напитки. Методите за производство стават все по-усъвършенствани през последните години, като някои организирани престъпни групи правят собствени производствени линии, включително за опаковане и етикетиране на продуктите.
Луксозните продукти, дрехи и аксесоари традиционно са сред най-популярните продуктови категории (и все още сред най-често откриваните) фалшиви стоки. Това е главно в резултат на големия брой малки поръчки по интернет, които впоследствие се изпращат чрез пощенски или куриерски пратки. В същото време се наблюдава увеличаване на производството на фалшиви дрехи в рамките на ЕС, като организираните престъпни групи поставят фалшиви етикети върху вносните, немаркирани дрехи. По този начин намаляват риска от откриване на дрехите по време на транспортиране.
Фалшивите лекарства представляват нарастваща заплаха за ЕС, засягайки голям брой държави-членки. Лекарствата за еректилна дисфункция традиционно са сред най-често срещаните видове фалшифицирани лекарства, но все по-често се откриват и подправени анаболни стероиди и допинг вещества. Очевидно е, че тези лекарства могат да имат сериозни последици за здравето на потребителите. Особено тревожна тенденция е засиленото откриване на фалшиви лекарства за лечение на сериозни заболявания и нарастващият брой инциденти, засягащи законната верига за доставка на лекарства.
Увеличаването на броя на фалшивите автомобилни части - спирачни накладки, въздушни възглавници и филтри - се дължи на растежа в онлайн търговията с тези продукти. Повечето от тези стоки не отговарят на признатите стандарти за безопасност, което може да доведе до потенциално фатални повреди на превозните средства.
Заключението на доклада е, че пазарът на фалшифицирани стоки остава силно печеливш, като предоставя на нарушителите възможност да генерират огромни печалби с поемане на малко рискове. Повечето случаи на фалшифициране несъмнено са резултат от дейността на организирани престъпни групи, като на пазара на ЕС се предлага все по-широк спектър от различни фалшиви и пиратски стоки, вариращи от луксозни до обикновени, ежедневни предмети. Освен икономическите щети, много от тези предмети представляват сериозна заплаха за околната среда и здравето и безопасността на потребителите, което ясно показва необходимост от сериозни усилия за справяне с тази престъпна дейност.
Целият доклад можете да намерите ТУК.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account