CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство, УНСС и СОИС свързват науката и бизнеса Print
Днес, 01/04/2019г., в Голямата конферентна зала на УНСС започна серия от дискусионни срещи за установяване на състоянието на центровете за трансфер на технологии в България.
Съвместната инициатива на Патентното ведомство и Института за творчески индустрии и бизнес към УНСС да бъде подпомогнато функционирането на тези центрове в полза както на учебни заведения и научноизследователски центрове, така и на бизнеса в страната, беше подкрепена от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
Д-р Петко Николов, Председател на Патентното ведомство, акцентира в приветствието си върху просперитета на България, пряко зависим от подкрепата, която институциите оказват на иновационните предприятия, за да излязат на пазара и спомогнат за икономическото, а оттам и социално развитие на държавата. „Обединяването на научния потенциал в България е нашата цел и ние трябва да го направим по-лесно достъпен и по-ефективен за бизнеса като цяло“, заяви   д-р Николов и изрази готовност за съвместни действия с всички заинтересовани страни, за да бъде повишена информираността за мястото, ролята и начините за правна закрила над обекти на индустриалната собственост.
1554107799-img-8809jpg
Председателят на Патентното ведомство пожела успех на дискусиите и изрази убеждението си, че „има неща, които само изглеждат непостижими, но важно е все пак да кажем,  че нашата държава България може да бъде мястото, където хората имат свободата и възможността да реализират своя потенциал, както и да насочат своите амбиции, живот и професионализъм в посоката, в която желаят".
Приветствия изнесоха също така и ректорът на УНСС проф. Стати Статев, почетният ректор на УНСС проф. Борислав Борисов, представителите на МИ и МОН, председателят на  Съвета по иновации към БТПП г-н Йосиф Аврамов, зам.-председателят на БСК г-н Петър Денев.
Срещата е модерирана от проф. Владя Борисова – директор на Института за творчески индустрии и бизнес към УНСС, а по време на общите дискусии редица участници се включиха с мнения и изразиха своите гледни точки по въпросите, които ще се обсъждат по време на индивидуалните срещи.
В продължение на три дни г-н Ашли Стивънс, международен експерт, възпитаник на Oxford University, ръководил център за трансфер на технологии в Boston University, и определен от СОИС за настоящата мисия,  ще разговаря с участниците и ще анализира фактическата обстановка, за да изготви доклад с препоръки за бъдещи координирани действия между държавни институции, стопански сдружения, академични общности, центрове за трансфер на технологии и знания и производители.
Във форума с участие са се ангажирали представители на Министерството на икономиката, Министерството на науката и образованието, Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, КРИБ, АИКБ, редица университети и центрове за трансфер на технологии към университети в България и БАН, иновационни предприятия и др.
1554107542-img-8828jpg1554107544-img-8886jpg
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account