CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство подпомага организирането на нов клас по EQE Print
Патентно ведомство на Република България подпомага организирането на нов клас по Програмата за подкрепа на кандидатите 2019-2020 (EQE Candidate Support Programme) на Европейското патентно ведомство.
Проектът за подкрепа на кандидатите (CSP) е компонент от пътната карта за сътрудничество на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) с държавите-членки. За да подпомогне кандидатите за Европейски квалификационни изпити (EQE) от някои държави-членки с малък брой квалифицирани професионални представители, ЕПВ изпълнява проект, комбиниращ семинари за обучение на място (в сътрудничество с външни обучители) с предоставяне на учебни материали, квалифицирани членове на Европейския патентен институт (EPI) и финансова подкрепа. EQE има за цел да установи дали кандидатът е квалифициран да практикува като професионален представител пред Европейското патентно ведомство. В тази връзка CSP подготвя нов клас студенти за 2019-2020. Всички кандидати, регистрирани по EQE, които имат право да участват в EQE 2020, ще бъдат поканени да подадат заявленията си за Програмата за подкрепа на кандидатите. Те ще получат формуляр на електронната си поща, който заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде депозиран в Патентното ведомство в срок до 8 април 2019 г.

Лице за контакт: Иванка Димитрова  - главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“; е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

За подробности и повече информация относно процедурите:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/etc/se2/2019-se2.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/12/a108/2018-a108.pdf
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account