CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Техническа визита на Службата на ЕС за интелектуална собственост ( СЕСИС) в Патентното ведомство Print
На 15 март Патентното ведомство на Република България посрещна делегация от СЕСИС за обмен на информация относно сътрудничество между Службата и националните ведомства на страните членки.
Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов прие Г-н Жоао Неграо – директор на дирекция Международно сътрудничество и правни дейности в СЕСИС, и обмени с него вижданията си по глобалните въпроси  на взаимното сътрудничество, както и очерта приоритетите на ПВ.
В приветственото слово от страна на Патентното ведомство (ПВ) беше изказана признателност за финансовата и технологична подкрепа, предоставяна от Службата, без които електронните услуги, които ПВ предоставя в интерес на потребителите, не биха били на нивото, очаквано от бизнеса.
С гордост беше споделено, че през изтеклата 2018г. Ведомството е реализирало успешно 31 дейности – поддръжка на вече съществуващи инструменти и бази данни, нови разработки и промоционални дейности.
Акцент се постави и върху новите проекти – „Сканиране и съхранение на досиета“ и „Инструмент за изготвяне на решение“, които ще продължат модернизирането на електронното обслужване в ПВ.

Г-н Жоао Неграо определи Патентното ведомство като един от най-активните във взаимното сътрудничество участници, което се оценява като доказателство за стратегическо мислене на ръководството му.
От името на  СЕСИС беше изказано и задоволство от присъдените на ПВ награди „Най-добра електронна услуга“ на „Годишни награди за държавните институции 2018 – добри примери“ и „Партньор в образованието“ на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PEN International, които са плод на съвместни проекти между ПВ и СЕСИС.
Службата на ЕС за интелектуална собственост отправи и благодарност за креативността, проявена от Патентно ведомство, по време на проведените обществени консултации относно изготвянето на следващия Стратегически план на СЕСИС за периода 2020-2025.
IMG_0120_
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account